JohannaKokko.fi

tietosuojaseloste

Tarkastettu 14.06.2023

1. Rekisterinpitäjä

Tmi Johanna Kokko

Tuulantie 9 as 1, 05830 Hyvinkää

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa sekä tietosuojavastaavan yhteystiedot

Johanna Kokko

040 512 9899, johanna.kokko@gmail.com


2. Rekisteröidyt

Rekisterissä ovat aiemmat asiakkaat, tuttavat ja mahdolliset potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit.


3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

• henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

• henkilötietoja käsitellään laskutusasiakassuhteen perusteella

• henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. nettisivuilla, messuilla kai tapahtumissa kerättyjä kontakteja, erillisillä lomakkeilla kysytty lupa markkinointiin)

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

• olemassa olevien asiakassuhteiden hoitaminen

• liikuntaa, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvien tietojen välittäminen mm kuukausikirjeen avulla

• palvelujen ja tuotteiden markkinoiminen


4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Yhteystiedot

• nimi

• osoite jos kyseessä laskutusasiakas

• sähköposti

• puhelinnumero

Asiakastiedot

• ryhmittely asiakassuhteen mukaan


5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen johanna.kokko@gmail.com:


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia

saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

• asiakkaalta itseltään asiakassuhteen alkaessa

• asiakkaalta itseltään nettisivujen kautta

• asiakkaalta itseltään sähköpostin välityksellä

• asiakkaalta itseltään puhelimitse

• asiakkaalta itseltään tekstiviestillä

• asiakkaalta itseltään suorassa kontaktissa


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen ulkopuolelle.


8. Käsittelyn kesto

• Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa tai ellei asiakas kiellä tietojen ylläpitoa asiakasrekisterissä

• Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta.


9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelee ainoastaan rekisterinpitäjä.


10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.


11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Kaikki oikeudet pidätetään. ©2023 Tmi Johanna Kokko. Tietosuojaseloste.